KADIN

Radyoloji Uzmanı

Prof. Dr. LEVENT ÇELİK

Levent Çelik 1961 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk ve orta okul öğrenimini Tokat ve Edirne’de yaptı. Açılan giriş sınavını kazaranak lise eğitimine 1976-1978 yıllarında Ankara Fen Lisesi'nde devam etti. Üniversite Giriş Sınavında Fen puanında Türkiye yedincisi olarak ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini birincilikle kazandı.

Üniversite öğrenimi süresince Tübitak burs sınavında birinci oluşum nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Şeref Bursu aldı. İç Hastalıkları internlüğünü Londra Ealing General Hospital'da yaptı. Ekim 1984 - Temmuz 1986 arasında Siirt’te pratisyen olarak mecburi hizmetini tamamladı.

1986 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyodiagnostik bölümünde ihtisas eğitimine başladı. İhtisası süresince İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve girişimsel radyoloji konusunda 12 ay süre ile rotasyoner olarak çalıştı. Ağustos 1989'da “Yenidoğan ve Süt Çocuğunda İntracranial Ultrasonografi” konulu tezini hazırlayarak uzman oldu. Eylül 1989'da aynı hastaneye baş asistan olarak atandı.

1985 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü 1989 yılında bitirdi. Ekim 1991'de girdiği sınavda Radyodiagnostik dalında doçent ünvanı aldı. Haziran 1993'te Sağlık bakanlığının sınavını geçerek Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Servisine şef muavini olarak atandı.

Şubat 1995'te San Diego'da Tabar'ın Mamografi kursuna katıldı. Eylül 1998'de sağlık bakanlığının sınavını geçerek Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Radyoloji servisine şef olarak atandı. 2004 yılında radyolojide Profesör ünvanı aldı.

14 adedi yurt dışı, 33 adedi yurt içi toplam 47 adet yayınlanmış makalesi, 34 adet çeşitli kongre, sempozyum, panel ve kursta davetli olarak konuşması, 21 adet yurt içi bildirim, 8 adet yurt dışı, 48 adet yurt içi posteri bulunmaktadır. Beş kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur. Yayınlanmış makaleleri yurtdışında 20'den fazla yabancı kitapta ve çeşitli yayınlarda kaynak olarak gösterildi.

Halen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Türk Radyoloji Derneğine, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneğine üyeliği bulunmaktadır.