KADIN

Psikiyatrist - Psikoterapist

Dr. AGAH AYDIN

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayan Dr. Agâh Aydın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi‘nde ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur.

Trakya Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalında  ve  Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında birer yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri alanındaki çalışmalarını 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri ihtisası yaparak sürdürdü ve psikiyatri uzmanı oldu.

Aydın, ihtisası sırasında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi (AMATEM), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Adli Psikiyatri Kliniği, 4. Psikiyatri Psikotik Bozukluklar Kliniği, Ergen Psikiyatrisi Kliniği, 2. Nevroz Kliniği, 2. Basamak Poliklinikleri ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniklerinde çalışmıştır.

Dr. Agah Aydın, depresyon ve psikozun kişilikle ilişkileri hakkında “Akut ve geçici psikozları olan olgular ile psikotik özellikli depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması” adlı tez çalışması ile mezun olmuştur. Psikanalitik Yönelimli- Dinamik Psikoterapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları (CETA Derneği’nde) ve Destekleyici Psikoterapi eğitimleri almıştır.

Aydın, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Mart 2011 – Eylül 2013 tarihleri arasında kuramsal ve uygulamalı Destekleyici Psikoterapi eğitimini tamamlamış ve TPD-Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi unvanını almaya hak kazanmıştır.

Dr. Agâh Aydın, Iğdır Devlet Hastanesi’nde 1 yıl, 2 yıl da Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi 4.Psikiyatri Kliniği’nde uzman hekim olarak çalıştıktan sonra serbest hekim olarak çalışmak üzere görevinden ayrılmıştır. Bu süre zarfında 4 ayrı araştırma görevlisinin uzmanlık tezinde danışmanlık yapmıştır.

Dünya Psikiyatri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nörpsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme Yürütme Kurulu Üyeliği” yapmıştır. Bu süre zarfında TPD’nin düzenlediği ulusal çapta 6 kongrede düzenleme kurulu üyesi olarak görev alırken, Dünya Psikiyatri Derneği ve TPD işbirliği ile düzenlenen World Psychiatric Association Thematic Conference bilimsel komite üyelerindendir. Halen Türkiye Psikiyatri Derneği “Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Koordinatörü” ve “Sanat ve Psikiyatri Çalışma Birimi Koordinatörü”dür. (Ayrıca Psikanalitik Psikoterapiler ÇB, Medya ve Ruh Sağlığı ÇB, Destekleyici Psikoterapi ÇB, Kültürlerarası Psikiyatri ÇB üyesidir)