KADIN

Nükleer Tıp Uzmanı

Prof. Dr. CUMALİ AKTOLUN

Prof. Dr. Cumali Aktolun, 1985 yılında GATA Tıp Fakültesini ve 1990 yılında GATA Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Nükleer Tıp İhtisasını  bitirdi. 1991-1995 yılları arasında İngiltere’deki Londra Hammersmith Hastanesi’nde Araştırma Görevlisi (Research Fellow) olarak çalıştı. Bu dönem içinde, London University (Imperial College) Royal Postgraduate Medical School’da 1991 – 1993 yılları arasında Klinik Nükleer Tıp’ta Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp 1993 yılında Londra Üniversitesinden “Nükleer Tıpta Yüksek Lisans” (Master of Science in Nuclear Medicine) akademik ünvanını ve diplomasını aldı. 1995 yılında Türkiye’de Doçentlik için gerekli yayın ve araştırmalarını tamamlayarak Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doçenti oldu.

1996’dan itibaren bir yandan İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli akademik faaliyet ve görevlerde bulunurken diğer yandan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurucu Nükleer Tıp AnaBilim Dalı Başkanı olarak Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitesini planladı, kurdu ve faaliyete geçirdi. 2000 yılında  Kocaeli Üniversitesinde profesörlüğe yükseltildi. 2003 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sürdürdüğü akademik faaliyetlerine ara verip Istanbul’da özel hekim olarak hizmet vermeye başladı. 1999-2004 yılları arasında 2002-2010 yılları arasında Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Nuclear Oncology Komitesinde davetle üye olarak görev yapmıştır. Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) adına endokrin tümörler de dahil 9 adet klinik uygulama klavuzu (procedure guideline) yayınlamıştır. 1999 yılından beri Annals of Nuclear Medicine dergisinde, 2012 yılından beri de Clinical Nuclear Medicine dergisinde yayın kurulu üyeliği (Editorial Board Member) yapmaktadır. 2000-2003 yılları arasında European Journal of Nuclear Medicine, Hellenic Journal of Nuclear Medicine ve Nuclear Medicine Communications dergilerinde yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Amerikan Nükleer Tıp Koleji (ACNM-American College of Nuclear Medicine)’de Fellow’dur.

Meme kanserinin tanısında mammografinin eksikliklerini tamamlayan “meme sintigrafisini’ (Breast Scintigraphy) ilk kez ortaya atıp insan üzerindeki ilk sonuçlarını tıp dünyasına yayınladı ve günümüzde tıp literatüründe bu yöntemi ilk uygulayan bilim insanı olarak kitaplarda ismen yer almaktadır. Bu yöntem (meme sintigrafisi), daha sonra Amerika Birleşik Devletlerinde F.D.A. onayı alarak“Fibrokistik Memede Kanser Tanısında Mammografiyi Tamamlayan Bir Yöntem” olarak rutin klinik uygulamaya girdi (www.miraluma.com). Bu buluşundan dolayı Du Pont Merck firmasından araştırma bursu aldı.

Prof.Dr. Aktolun’un Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan “Nuclear Oncology” isimli kitabı Washington University ve Wisconsin University’de uzmanlık eğitimi için referans kitaplar listesine (Reading List) alınmıştır. Bu kitap, 25’den fazla ülkede üniversitelerin ve milli kütüphanelerin referans kaynaklar listesinde yer almaktadır.

Prof.Dr.Aktolun, 2005 yılında Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği’nin kurulmasına öncülük etmiş olup halen kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu alandaki hizmetini sürdürmektedir. Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği (http://www.tiroid.org.tr), Türkiye’de tiroid hastalıkları konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu yaygın hastalığın gündeme taşınmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu konuda 100 den fazla Televizyon programına konuk olmuş, gazetelerde ve güncel popüler dergilerde 170 den fazla röportajı yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. Cumali Aktolun, 2012-2013 öğretim yılında USA California’da Stanford Universitesi Tıp Fakültesinde misafir öğretim üyesi kadrosunda  eğtim ve akademik hizmet vermekte, bilgisini güncellemektedir.

2013 yılında Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Radyonüklid Tedavi Komitesi (Committee for Radionuclide Therapy) üyeliğine seçilmiştir ve Ağustos 2013′ten beri bu Komitede görev yapmaktadır. Bu Komitenin hazırlamakta olduğu EANM Procedure Guideline for Radiopeptide Therapy başlıklı uygulama rehberinin yazımında görevli 3 bilim insanından biridir.

Özel hastalarına, halen, İstanbul’da Tirocenter Tiroid ve Nükleer Tıp Merkezi’nde hizmet vermektedir.