KADIN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. TİMUÇİN TİMUROĞLU

Op. Dr. Timuçin Timuroğlu, 1975 yılında Kars ilinde doğdu. 1999 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2005 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da uzmanlık eğitimi aldı. 2005-2007 yılları arasında mecburi hizmet görevini Van ilinde Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak yaptı. 

Çeşitli yurt içi kongre katılım ve sunumlarının yanı sıra yayınlanan makaleleri mevcuttur. 2008 yılından itibaren Kadın Doğum konusunda Özel Çağıner Hastanesinde görev yapmaktadır.