KADIN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doç. Dr. ALPARSLAN BAKSU

Doç. Dr. Alparslan Baksu, 1988-1992 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisas eğitimini tamamladı. 

Baksu, 1993-2012 yılları arasında aynı hastanede Başasistan olarak görev çalıştı. 1998-2002  yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Merkezi Doğumhane Koordinatörlüğü  ve 2004-2008  yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Merkezi Ameliyathane Koordinatörlüğü  görevlerinde bulundu. 2007 yılında Toronto Üniversitesi, Princess Margaret Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümünde gözlemci olarak bulundu.

Uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış 18 adet, ulusal dergilerde yayınlanmış 32 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslarası bilimsel toplantılarda 7adet, ulusal toplantılarda 5 adet bildiri sunmuştur. Uluslararası yayınlarına, yine uluslararası saygın dergilerde 60 kez atıf  (kaynak olarak kullanılmış) yapılmıştır.