KADIN

Genel Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. HASAN TAŞÇI

Prof. Dr. Hasan Taşçı, 1950 yılında Rize’de doğdu. İlkokulun ilk 4 yılını Rize’de, son bir yılını Samsun 30 Ağustos İlkokulu’nda bitirdi. Ortaokulu Samsun Namık Kemal Ortaokulu’nda, liseyi de aynı ilin 19 Mayıs Lisesi’nde bitirdi.

Taşçı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulu sınavlarını kazandı. Üniversite için yapılan genel sınavda beklemediği kadar yüksek puan aldı ve aklına vali olmak geldi. Çünkü Samsun Valisinin evi çok hoşuna gitmişti. Ancak babası fikrinden caydırarak doktorluğa doğru yöneltti.

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1976-1979 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde asistan olarak çalıştı ve 1979 yılında MORFOLOJİ uzmanı oldu.

1979-1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve son bir yılı Edirne Tıp Fakültesi’nde olmak üzere Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı.

1984-1986 yılları arasında askerlik görevini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tamamladı. Buradaki görevi sırasında Tıp Fakültesi ve Yüksek Hemşirelik Okullarının Anatomi Teorik ve Pratik derslerini yürüttü.

1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalında uzman olarak atandı.

1987 yılında Morfoloji Doçenti , 1988 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldu.

1996 yılında Genel Cerrahi Profesörlüğüne atandı.

1992 yılında part-time öğretim üyeliğine ayrılarak, Türkiye Gazetesi Hastanesi, Esnaf Hastanesi ve daha sonrada Memorial Hastanesi’nde Genel Cerrahi Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1986 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan böbrek ve karaciğer transplantasyon ekibinde bulunmaktadır.

1992 yılında İngiltere’de Laparoskopik Cerrahi öğrenmek üzere Plymouth, Derriford Hospital’da 3 ay çalıştı.

Taşçı, farklı zamanlarda, Almanya Hamburg’da European Surgical Instıtue’de laparoscopik gastric surgery, laparoscopıc colon surgery ve advanced laparoscopik kurslarına katıldı. Yine Fransa’da Strasbourg’da ve Amerika’da San Fransisco’da iki kez laparoskopik fıtık cerrahisi, laparoskopik hepatobilier cerrahi kurslarına katılıp, sertifikaları aldı.