KADIN

Fatih Şendağ

Doktor

FATİH ŞENDAĞ

Dr. Fatih Şendağ, ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamlamış ve bu okullardan birinciliklerle mezun olmuştur. 1986 - 1992  yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak birincilikle mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1993 - 1998  yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Ege  Üniversitesi  Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalında uzman doktor, 2000 - 2004 yılları arasında aynı kurumda Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışan Fatih Şendağ; 26.04.2004 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti ünvanını almıştır. 18.03.2011 tarihinde ise Profesör ünvanını  almıştır . Şu anda ise  Acıbadem  Atakent  Hastanesi n de  Kadın  Hastalıkları  ve Doğum Kliniği  Tüp Bebek  ve Üreme  Sağlığı  Merkezi Başkanı olarak  çalışmaktadır.

                Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın katıldığı eğitimler arasında 2001 yılında Gazi Üni. Tıp  Fak.  Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalında İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Eğitimi; Mayıs 2005 - Aralık 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek eğitimi ve sertifikasyonu; Ekim 2007 de A.B.D. Atlanta Northside Hospital’da Laparoskopik Cerrahi ve Robotik Cerrahi Eğitimi; Ekim 2008’de A.B.D. Louisville Üniversitesi, Minimal İnvazif Jinekoloji Bölümü’nde Laparoskopik Cerrahi Eğitimleri yer almaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Fatih Şendağ, Türkiye’de ilk defa “Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı”nı başlatmıştır. Türkiye’de ilk defa “tek delikten laparoskopik histerektomi ve over kisti” operasyonlarını uygulamıştır.  Çok sayıda ulusal bilimsel toplantılar yanı sıra Avrupa ve Amerika jinekolojik endoskopi cemiyetlerinin kongrelerine de konuşmacı olarak davet edilmiştir. Jinekolojik Endoskopi Derneği Web sitesi editörüdür. Türkiye’de ilk defa “Jinekolojik Laparoskopide Sanal Gerçeklik Eğitimini”  başlatmıştır. Mart 2012’de Ege Üniversitesi’nde robotik cerrahi ünitesini kurmuş ve ilk jinekolojik robotik cerrahi operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Yine Türkiye’de ilk defa “Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programı”nı Ege Üniversitesi’nde başlatmıştır. 2013 yılı Ocak ayında Türkiye’de ilk kez “tek delikten robotik histerektomi” operasyonunu gerçekleştirmiş, dünyadaki ilk vakalar arasında yer almış ve uluslararası saygın bir dergide yayımlanmıştır.

14 Kasım 2013 tarihinde İzmir’den Washington’daki dünya kongresine canlı yayında tek delikten robotik yolla rahim alınması operasyonunu gerçekleştirmiş ve Türkiye’de yine bir ilke imza atmıştır. 5 Aralık 2013’de ise yine aynı operasyonu New York’taki uluslararası bir kongreye canlı yayın ile gerçekleştirmiştir

1 dünya kongresi, 1 Ortadoğu kongresi, 5 ulusal sempozyum, 3 ulusal kongre ve 1 uluslar arası sempozyumun bilimsel sekreterliklerini; ve 20 endoskopik cerrahi workshop organizasyonunu gerçekleştirmiştir.

Bunun yanısıra ,2008 itibaren  yılda 3 kez 1 'er aylık  jinekolojik endoskopi eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

2005 yılından beri Jinekolojik Endoskopi Derneği Genel Sekreter’liğini yapan Prof. Dr. Fatih Şendağ, 2011’den itibaren derneğin başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2013 yılından itibaren Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği ikinci başkanı, 2012 yılından itibaren Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi başkanı ve 2008 yılından itibaren ise Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Jinekolojik Ekdoskopi Derneği’nin (MESGE) 2010 yılından itibaren bilimsel sekreteri olan Prof. Dr. Fatih Şendağ, 2008’den itibaren de Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği’nin (ESGE) uluslararası bilimsel komitesinde görev yapmaktadır. Amerika Jinekolojik Endoskopi Derneği’nin (AAGL) de danışma kurulu üyesidir.  Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda bildirisi ve kitaplarda bölüm yazarlığı mevcuttur.