KADIN

Serdar Baki Albayrak

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. SERDAR BAKİ ALBAYRAK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1998 yılında bitirdikten sonra, hayat boyu adanma duygusuyla başladığı nöroşirurji uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2004 yılında tamamladı.

Aynı yıl, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent unvanını aldı. 2006-2007 Mayıs tarihlerinde, bir yıl süreyle burslu olarak Helsinki Üniversite'sinde beyin anevrizmaları ve damarsal hastalıkların mikro cerrahi tedavisi konusunda üst ihtisas (klinik fellowship) yaptı. 

Takiben, Amerikan Tıp Denklik Sınavını geçerek, 2007-2008 Temmuz tarihlerinde bir yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri, Boston'da, dünyanın en prestijli üniversitesi olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Brigham and Women's Hastanesi'nde, beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi konusunda burslu olarak tümör üst ihtisasımı (klinik fellowship) tamamlayarak, bu pozisyonda ameliyat doktoru olarak da görev alan tek Türk Beyin Cerrahı oldu. Askerlik görevini, 2010 Ağustos ayında Ankara GATA Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamladı ve 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde girdiği sınavda Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti ünvanını elde etti.

Klinik ve temel nörobilim alanında devam eden projeleri de olup, başta beyin ve omurilik tümörleri, anevrizmalar, dejeneratif bel ve boyun hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları), spastisite, hidrosefali olmak üzere, beyin cerrahisinin bütün dallarında sahip olduğu bilgi ve beceriyi hastaların tedavisinde kullanmaktadır.