KADIN

Kullanım Sözleşmesi

1. Kabulünüz

Bu websitesini kullanarak ve/veya ziyaret ederek (toplu olarak, nasil.tv alan adı aracılığıyla erişilebilir olan tüm İçerik dahil olmak üzere, "Nasıl TV Web sitesi" ya da "Web sitesi"), http://www.nasil.tv adresinde yayınlanan ve burada atifla oluşturulan bu hüküm ve koşullara ("Hizmet Şartları") VE NSL MEDYA VE REKLAM HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.’NİN (NASILTV) kişisel gizlilik bildiriminin hüküm ve koşullarina rızanızı ifade etmektesiniz.

Bu şartların herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen Nasıl TV Web Sitesini kullanmayınız.

2. Nasıl TV Web Sitesi

Bu Hizmet Şartları, Web sitesindeki video içeriği, bilgiler ve diğer malzemeler ya da hizmetlere katkıda bulunanlar dahil olmak üzere, NASILTV Web sitesinin tüm kullanıcılarına uygulanacaktır. Nasıl TV Web Sitesi, NASILTV tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. NASILTV'nin üçüncü kişi web siteleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve üçüncü kişi web sitelerinin içerik, kişisel gizlilik politikaları ya da uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Ek olarak, NASILTV hiçbir üçüncü kişi sitesinin içeriğini sansürleyemez ya da düzeltemez.
Web sitesini kullanarak, NASILTV'yi herhangi bir üçüncü kişi web sitesini kullanımınızdan doğan herhangi ve tüm sorumluluktan açık bir biçimde kurtarmaktasınız. Buna göre, Nasıl TV Web Sitesini terkettiğinizde bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer web sitesinin hüküm ve koşullarını ve kişisel gizlilik politikasını okumanız konusunda sizi cesaretlendirmekteyiz.

3. Web sitesine Erişim

A. NASILTV, size Hizmet Şartlarında beyan edildiği gibi, bu Web sitesini kullanma izni vermektedir, şu şartla ki: (i) Web sitesini kullanmanıza sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımız için izin verilmektedir; (ii) NASILTV'nin önceden yazılı yetkilendirmesi olmaksızın Web sitesinin hiçbir kısmını hiçbir ortamda kopyalamayacak ya da dağıtmayacaksınız; (iii) Web sitesini arzulanan amacında kullanmak için makul bir biçimde gerekli olabilecek olandan başka Websitesinin hiçbir kısmını değiştirmeyecek ya da farklılaştırmayacaksınız; ve (iv) bu Hizmet Şartlarının hüküm ve koşullarına sair surette uyacaksınz.
B. Web sitesinin bazı özelliklerine erişebilmek için, bir hesap oluşturmak zorunda kalacaksınız. Başka birisinin hesabını izinsiz olarak asla kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken gerçek ve tam bilgi sağlamalısınız. Hesabınızda meydana gelecek faaliyetten münhasıran sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvende tutmalısınız. NASILTV'yi herhangi bir güvenlik ihlalinden ya da hesabın yetkisiz olarak kullanımından derhal haberdar etmelisiniz. Her ne kadar NASILTV hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımından sorumlu olmayacaksa da siz, NASILTV'nin ya da başkalarının söz konusu yetkisiz kullanımından doğan kayıplarından sorumlu olabilirsiniz.
C. Web sitesine, NASILTV sunucularına belirli bir zaman içinde bir insanın makul bir biçimde herkesçe kabul edilmiş bir çevrimiçi tarayıcı kullanarak gönderebileceğinden daha fazla talep mesajı gönderecek şekilde gelişen "robotlar", "örümcekler", "çevrimdışı okuyucular" vb. dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir otomatik sistemi kullanmamayı ya da çalıştırmamayı kabul etmektesiniz.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, NASILTV genel arama motorları operatörlerine, sadece genel olarak erişilebilir araştırılacak malzemelerin endeksini oluşturmak fakat söz konusu malzemelerin önbellek ya da arşivini oluşturmamak amacıyla siteden malzemeleri kopyalamak için izin vermektedir. NASILTV, bu istisnaları genel olarak ya da belirli durumlarda iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Web sitesinden hesap isimleri dahil olmak üzere hiçbir kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamamayı ya da toparlamamayı ve de Web sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerini hiçbir ticari talep amaçlarıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Web sitesinin hiçbir kullanıcısına, onların Kullanıcı Sunumları hakkında ticari amaçlar için talepte bulunmamayı kabul etmektesiniz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Nasıl TV Web sitesindeki, (aşağıda tanımlanan) tüm Kullanıcı Sunumları hariç olmak üzere metin, yazılım, senaryo, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, etkileşimli röportajlar ve benzerlerine ("İçerik") dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ve burada içerilen markalar, hizmet markaları ve logolara ("Markalar") Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yabancı kanunlar ve uluslararası konvansiyonlara tabi olarak NASILTV tarafından sahip olunmaktadır ya da NASILTV lisansı altındadır. Web sitesindeki içerik size OLDUĞU GİBİ bilginize ve kişisel kullanımınıza sağlanmaktadır ve ayrı ayrı sahipleri tarafından önceden yazılı muvafakat olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz ya da her ne şekilde olursa olsun başka hiçbir amaçla işletilemez. NASILTV, Web sitesine ve İçeriğe açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tumaktadır. Burada açıkça izin verilenlerden başka, Web sitesi aracılığıyla herhangi ticari amaçlarla elde edilen üçüncü kişilerin Kullanıcı Sunumlarının kullanımı, kopyalanması, dağıtımı dahil olmak üzere İçeriğin hiçbirini kullanma, kopyalama ya da dağıtımına karışmamayı kabul etmektesiniz. İçeriği kişisel kullanım için indirmeniz ya da kopyasını çıkartmanız halinde burada içerilen tüm telif ve diğer mülkiyet bildirimlerine bağlı kalmalısınız. Nasıl TV Web Sitesinin güvenlikle ilgili özellikleri ya da İçeriğin herhangi birinin kullanımını ya da kopyalanmasını engelleyen ya da kısıtlayan ya da Nasıl TV Web Sitesi ya da buradaki İçeriğin kullanımı üzerinde sınırlamalar icra eden özellikleri engellememeyi, kaldırmamayı ya da bunlara başka biçimde karışmamayı Kabul etmektesiniz.

5. Kullanıcı Sunumları

A. Nasıl TV Web Sitesi, şimdi ya da gelecekte sizin tarafınızdan ya da başka kullanıcılar tarafından ("Kullanıcı Sunumları") sunulan videoların ya da diğer muhaberatın sunumuna ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarının barındırılmasına, paylaşılmasına ve/veya her türlü yayınlanmasına izin verebilir. Söz konusu Kullanıcı Sunumları yayınlanmış olsun ya da olmasın, NASILTV'nin sunumların herhangi biri hakkında hiçbir gizlilik garanti etmediğini anlamaktasınız.
B. Kendi Kullanıcı Sunumlarınızdan ve bunları gönderme ya da yayınlamadan münhasıran sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı olarak aşağıdakileri teyit, beyan ve/veya taahhüt etmektesiniz: (i) Kullanıcı Sunumlarının herhangi biri ya da hepsini dahil etmeyi ve Kullanıcı Sunumlarını Web sitesi tarafından ve bu Hizmet Şartları tarafından düzenlenen şekilde kullanmayı mümkün kılacak şekilde Kullanıcı Sunumlarının tüm patent, marka, ticari sır, telif ya da diğer mülkiyet haklarını, kullanmak ve NASILTV'nin bunları kullanması konusunda yetki vermek için gerekli lisans, hak, muvafakat ve izinlere sahipsiniz ve bunları elinizde bulundurmaktasınız; ve (ii) Kullanıcı Sunumundaki her bir ve tüm tanınabilir bireysel kişinin, ismini ya da söz konusu her bir ve tüm tanınabilir kişinin benzerliğini Kullanıcı Sunumlarının Web sitesinde ve Hizmet Şartlarında düzenlenen şekilde dahil edilmesini ve kullanımını mümkün kılacak muvafakat, ibra ve/veya iznine sahipsiniz. Açıklık getirmek için, Kullanıcı Sunumlarınızdaki tüm mülkiyet haklarınızı elinizde tutmaktasınız. Bununla birlikte, NASILTV'ye Kullanıcı Sunumlarını sunarak, NASILTV'ye Kullanıcı Sunumlarını Nasıl TV Web Sitesinin (ve türetilmiş çalışmalarının) bir kısmının ya da hepsinin her tür ortam formatında ve her tür ortam kanalları aracılığıyla teşviki ve yeniden dağıtımı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Nasıl TV Web Sitesi ve NASILTV'nin (ve halefinin) işi ile bağlantılı olarak kullanması, yeniden üretimi, bunların kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir lisans vermektesiniz. Ayrıca, Nasıl TV Web Sitesinin her bir kullanıcısına Kullanıcı Sunumlarınıza Web sitesi aracılığıyla erişimi için ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarını Web sitesinin işlevselliği aracılığıyla ve Hizmet Şartları uyarınca izin verildiği şekilde kullanması, yeniden üretmesi, dağıtması, kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. NASILTV'ye gönderdiğiniz Kullanıcı Sunumlarınızın kaydedilmesi ve yine ilgili Kullanıcı Sunumlarının yer, süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın işaret ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla, web kullanımı, cep telefonundan kullanımı, televizyonda yayınlanması, el cihazlarına kaydı vb. ve bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü yöntemlerle umuma iletim ve yeniden iletim, işleme, yayma, temsil ve çoğaltma haklarını, fikri ve manevi haklarını ve bu kullanım sonucu oluşan mali hak bedellerinin tahsili haklarını NASILTV’ye devretmiş bulunmaktasınız.
NASILTV’ye devrettiğiniz Kullanıcı Sunumlarınızın ve bunlara ilişkin diğer uygulamaların mali, fikri ve manevi haklarına sahip olduğunuzu ve bu hakları başkalarına devre yetkili olduğunuzu, Kullanıcı Sunumlarınız üzerinde üçüncü şahısların hak sahibi olduğu iddiaları nedeniyle NASILTV’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve NASILTV’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları ayrı ayrı, ilk talep anında nakden ve def’aten tazmin ile sorumlu olacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.
C. Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı ve ek olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul etmektesiniz: (i) siz söz konusu hakların maliki ya da hak sahibi olan kişiden malzemeyi yayınlamak ve NASILTV'ye burada verilen tüm lisans haklarını verme konusunda izniniz olmadıkça, telif haklı, ticari sırla korunan ya da kişisel gizlilik ve reklam hakları dahil olmak üzere üçüncü kişi mülkiyet haklarına başka biçimde tabi malzemeyi sunmak; (ii) NASILTV ya da herhangi bir üçüncü kişiye zarar verebilecek yalanlar ya da yanlış beyanları yayınlamak; (iii) kanuna aykırı, müstehcen, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehditkar, pornografik, tacizkar, nefret uyandırıcı, ırksal ya da etnik olarak saldırgan ya da bir suç olarak değerlendirilebilecek, medeni bir sorumluluğa meydan verebilecek, herhangi bir kanunu ihlal edebilecek ya da başka türlü uygunsuz olarak kabul edilecek davranışı cesaretlendiren malzemeyi sunmak; (iv) reklam ya da iş tanıtımları yayınlamak: (v) başka bir kişi taklit etmek. NASILTV hiçbir Kullanıcı Sunumunu ya da burada ifade edilen görüşü, tavsiye ya da öneriyi devretmemektedir ve NASILTV Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı herhangi ve tüm sorumluluğu kabul etmemektedir. NASILTV, Web sitesindeki telif hakkı tecavüz faaliyetlerine ve fikri mülkiyet haklarına tecavüze izin vermemektedir ve NASILTV söz konusu İçeriğin ya da Kullanıcı Sunumunun bir başkasının fikri mülkiyet haklarına tecavüzde bulunduğuna dair düzgün bir biçimde bildirimde bulunulması halinde tüm İçerik ve Kullanıcı Sunumlarını kaldıracaktır. NASILTV İçerik ve Kullanıcı Sunumlarını önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. NASILTV, ayrıca Kullanıcının mükerrer bir tecavüzcü olarak belirlenmesi halinde Web sitesine erişimini sona erdirecektir. Mükerrer tecavüzcü, tecavüz faaliyetinden birden fazla biçimde kendisine bildirimde bulunulmuş ve/veya bir Kullanıcı Sunumu Web sitesinden ikiden daha fazla kaldırılmış bir Kullanıcıdır. NASILTV ayrıca, İçerik ya da Kullanıcı Sunumunun uygun olup olmadığına ve Hizmet Şartlarına pornografi, müstehcen ya da küçük düşürücü malzeme ya da aşkın uzunluk gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı tecavüzü ve fikri mülkiyet hakkı kanunu ihlallerinden başka ihlallere uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutmaktadır. NASILTV, söz konusu Kullanıcı Sunumlarını kaldırabilir ve/veya Kullanıcının erişimini söz konusu malzemeyi Hizmet Şartlarına aykırı biçimde yüklemesinden dolayı herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere sona erdirebilir.
D. Özel olarak, telif hakkı sahibi ya da temsilcisi olmanız ve herhangi biri Kullanıcı Sunumunun ya da başka içeriğin sizin telif haklarınıza tecavüzde bulunduğuna inanmanız halinde, telifin size ait olduğunu gösterir aşağıdaki bilgileri temin ederek bize bildirmelisiniz: (i) Tecavüze uğradığı iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel ya da elektronik imzası; (ii) Tecavüze uğradığı iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımlanması ya da tek bir çevrim içi sitede çoklu telif haklı çalışmaların tek bir bildirimle karşılanması halinde, bu sitedeki söz konusu çalışmaların temsilci listesi; (iii) Tecavüze uğradığı ya da tecavüz faaliyetine tabi olduğu ve kaldırılacak ya da kendisine erişimin kaldırılacağı malzemenin tanımlanması ve hizmet sağlayıcıya malzemeyi yerleştirmek için makul bir biçimde yeterli bilgiler; (iv) Hizmet sağlayıcının sizinle temas etmesi için makul bir biçimde yeterli olan adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi bilgiler; (v) Hakkında şikayette bulunulan malzemenin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli inanca sahip olduğunuza dair bir beyan; ve (vi) Bildirimdeki bilgilerin doğru ve yalan yere tanıklık cezası altında olduğu, tecavüze uğradığı iddia edilen münhasır hakkın maliki adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan. NASILTV'nin iddia edilen tecavüzün bildirimlerini ve her tür geri bildirimler, yorumlar ve teknik destek talepleri ve diğer muhaberat NASILTV müşteri servisine info@nasil.tv eposta adresine gönderilmelidir. Bu şartların hepsine uymamanız halinde bildiriminizin geçerli olamayacağını teyit etmektesiniz.
E. Nasıl TV Web Sitesini kullandığınızda, çeşitli kaynaklardan gelen Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacağınızı ve NASILTV'nin söz konusu Kullanıcı Sunumlarının doğruluk, yararlılık, güvenliğinden ya da fikri mülkiyet haklarında ya da bunlarla ilgili bir sorumluluğu olmadığını anlamaktasınız. Ek olarak, doğru olmayan, saldırgan, kaba ya da sakıncalı Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacağınızı anlamakta ve teyit etmektesiniz ve NASILTV'ye karşı bunlarla ilgili olarak sahip olduğunuz ya da sahip olabileceğiniz herhangi kanuni ya da adil hak ya da telafilerden feragat etmeyi kabul etmekte ve feragat etmektesiniz ve NASILTV'yi, Maliklerini /Operatörlerini, bağlılarını ve/veya lisans verenlerini siteyi kullanımızla ilgili tüm konularda kanun tarafından izin verilen en üst derecede tazmin etmeyi ve bahsedilenlerin zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz.
F. Nasıl TV Web Sitesindeki malzemeleri sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla bağlantılamanıza izin vermektedir. Ek olarak, NASILTV, Gömülü Oynatıcıyı içeren sayfalarda Nasıl TV Web Sitesine dönmek için göze çarpan bir bağlantıyı eklemeniz şartıyla Web sitesindeki malzemelere erişim kullanımı için sizin kendi kişisel, ticari olmayan web sitelerinize yerleştirebileceğiniz bir "Gömülü Oynatıcı" özelliği sağlamaktadır. NASILTV, Nasıl TV Web Sitesinin herhangi bir yönünü herhangi bir zamanda devam ettirmeme hakkını saklı tutmaktadır.

6. GARANTİDEN FERAGAT

Nasıl TV Web Sitesinin kullanımından doğacak risklerin sorumlusu sadece şahsınızdır. NASILTV, yetkili, yönetici, işçi ve temsilcileri, Web sitesi ve kullanımıyla bağlantılı olarak ifade veya ima edilecek her türlü teminat talebini, yasaların azami kapsamı dahilinde reddetmektedir. NASILTV, sitenin veya bununla bağlantılı başka sitelerin içeriğinin doğruluk derecesi ve eksizliği hakkında garanti veya vekillik vermemekte ve her türlü sorun, hata veya içerik hatası (I), web-sitemize erişim ve kullanımından doğacak her türlü kişisel yararlanma veya mal hasarı (II), güvenli sürücülerimize yetkisiz erişim ve kullanımı ve/veya içerisinde kayıtlı her türlü/bütün kişisel/ticari bilgilere erişim ve kullanımı (III), iletilerin sitemize/sitemizden gönderilmesinde meydana gelecek her türlü kesinti veya ara (IV), herhangi bir üçüncü şahıstan sitemiz vasıtasıyla bulaşabilecek her türlü yazılım hatası, virüs, truva atı vb. (IV) ve/veya bulaşabilecek, gönderilebilecek, her türlü içerik kaybı ve hasarı veya e-mail ile yollanabilecek veya NASILTV Web sitesi vasıtasıyla herhangi bir şekilde meydana gelebilecek her türlü içeriğinin kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü kayıp ve hasar (V) için sorumluluk alıp mesuliyet kabul etmez. NASILTV, sitemiz, köprülenmiş başka bir Web sitesi veya her türlü reklam başlığı aracılığıyla üçüncü bir şahıs tarafından reklamı yapılan veya sunulan hiçbir ürün, hizmet için teminat, teyit, garanti verip sorumluluk kabul etmemekte ve siz ve üçüncü şahıs ürün ve hizmet sahipleri arasında her türlü ürün ve hizmet alışverişinin denetlenmesinin parçası veya bunun sorumlusu olmayacaktır. Her türlü aracı veya ortam vasıtasıyla yapılacak her türlü mal, hizmet alışverişlerinde, sağduyunuza azami seviyede kulak vermeil ve gerekli yerlerde dikkati elden bırakmamalısınız.

7. MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

NASILTV, yetkili, yönetici, işçi ve acenteleri her türlü sorun, hata veya içerik eksikliği (I), Web sitemize erişim ve kullanımından doğacak her türlü kişisel zarar veya mal hasarı (II), ), güvenli sürücülerimize yetkisiz erişim ve kullanımı ve/veya içersinde kayıtlı her türlü/bütün kişisel/ticari bilgilere erişim ve kullanımı (III), iletilerin sitemize/sitemizden gönderilmesinde meydana gelecek her türlü kesinti veya ara (IV), herhangi bir üçüncü şahıstan sitemiz vasıtasıyla bulaşabilecek her türlü yazılım hatası, virüs, truva atı vb. (V) ve/veya bulaşabilecek, gönderilebilecek, her türlü içerik kaybı ve hasarı veya e-mail ile yollanabilecek veya Nasıl TV Web Sitesi vasıtasıyla herhangi bir şekilde meydana gelebilecek her türlü içeriğinin kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü kayıp ve hasar gibi hiçbir dolaylı, dolaysız, özel, cezai veya önemli hasar vb. için, garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü veya her türlü başka bir yasal teoriye dayanıp dayanmasın ve şirket bu gibi olası hasarlara karşı uyarılmış olsun olmasın, size karşı hiçbir sorumluluğu olmamaktadır. Mesuliyetlerin yukarıdaki sınırlandırılmaları, yetkili yargı tarafınca izin verilen azami mertebede uygulanacaktır.
Özellikle de, NASILTV’nin kullanıcı ihbarları, veya üçüncü şahısların lekeleyici, saldırgan veya yasadışı her türlü hareketleri için mesul olmadığını ve yukarıdakilerden doğacak her türlü hasar ve zarar tehlikesinin tamamen sizin sorumluluğunuz altında olduğunu teyit etmektesiniz.
Web sitesi, NASILTV’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesisleri tarafından kontrol edilmiş ve sunulmuştur. NASILTV, Nasıl TV Web Sitesinin başka bölgeler için erişilebilir veya uygun olduğunu ifade etmemektedir. Başka bölgelerden sitemize giriş yapan, onu kullanan şahıslar bunu kendi iradeleriyle yapmakta ve yerel yasalara uyması kendi sorumluluğundadır.
Kullanıcılar tarafından siteye yüklenen video içerikleri NASILTV ve diğer işortağı sitelerde aynı kullanıcı kanal ve ID'si korunmak kaydı ile yayınlanabilir. Siteye yüklenen yasal video içerikleri üzerinde reklam göstermek, paylaşmak, söz konusu içeriklerden yapım produksiyon yolu ile üretim yapmak ve bu faaliyetlerden ticari gelir elde etme hakkı siteye aittir.

8. DÜZELTME

NASILTV, ana ortağı, yetkili, yönetici, işçi ve acentelerini, Nasıl TV Web Sitesine giriş ve onu kullanmanız (i), işbu Hizmet Şartlarınin herhangi bir maddesini ihlaliniz (ii), koşulsuz şartsız her türlü telif, mülkiyet veya Kişisel Gizlilik hakkı dahil, üçüncü şahıslara ait her türlü hakkın ihlali (iii) veya herhangi bir kullanıcı teslimatınızın üçüncü bir şahısa zarar verdiğine dair her türlü davanın (iv) sonucunda meydana gelecek her türlü iddia, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, ücret veya borç ve (avukat ücreti dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere) gidere karşı savunup, koruyup ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz. Bu savunma ve düzeltme zorunluluğu işbu Hizmet Şartları ve NASILTV’yi kullanımınız sona erse de devam edecektir.

9. HİZMET ŞARTLARININ KABUL EDİLEBİLMESİ

Ya 18 yaşından büyük ya da reşit olmayıp yetki verilmiş veya ebeveynlerinin ya da kendisine bakmakla yükümlü olan kişinin yasal onayına sahip olduğunuzu ve işbu Hizmet Şartlarında belirtilen şart, koşul, tasdik, yükümlülük ve güvenceleri anlamakta yeterli olduğunuzu ve bu şartlara razı gelip uyacağınızı teyit etmektesiniz. 13 yaşından küçük iseniz, Nasıl TV Web Sitesini lütfen kullanmayınız – size uygun daha pek çok farklı Web sitesi var. Hangi sitelerin size uygun olduğu hakkında lütfen ebeveynlerinize danışın.

10. DEVİR

İşbu Hizmet Şartları ve altında yer alan bütün hak ve lisansları tarafınızca aktarılıp devredilememekle birlikte, NASILTV tarafından koşulsuz şartsız devredilebilir.

11. GENEL

Nasıl TV Web Sitesinin tümü veya bir parçası olarak sizi ve NASILTV’nin arasında meydana gelecek her türlü hak talebi veya uyuşmazlık, sadece Türk Mahkemeleri tarafınca karara bağlanmalıdır. Bu Hizmet Şartları, http://www.nasil.tv, http://www.nasiltv.com alan adı ve alt adresindeki Kişisel Gizlilik uyarısı ve NASILTV’nin Web sitesinde yayınlanan bütün diğer yasal uyarılarla birlikte Nasıl TV Web Sitesi ile ilgili olarak siz ve NASILTV arasındaki sözleşmeyi oluşturacaktır. Bu şartların herhangi bir koşulu yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz sayılacak olursa, bu maddenin geçersizliği şartlarda belirtilen, tam yetki ve etkiye sahip olmayı sürdürecek diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Hizmet Şartlarında yer alan koşullarından yapılacak her türlü feragati, söz konusu madde veya şartnamede yer alan herhangi başka bir maddeden yapılacak feragatin devamı ve halefi olarak kabul edilmeyecek ve NASILTV’nin bu Hizmet Şartları’ndaki herhangi bir hak ya da şartı yerine getirememesi halinde, bu hak veya koşuldan feragat edildiği anlamına gelmez. NASILTV, bu şartları herhangi bir zamanda ve sizi haberdar etmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar ve bu şartlarda yapılabilecek değişikliklerin takip edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Şartlarda yapılacak değişikliklerin ardından Nasıl TV Web Sitesini kullanmanız, değiştirilen hususları kabul edip onayladığınız anlamına gelecektir. SİZ VE NASILTV, NASIL TV WEB-SİTESİNDEN VEYA ONUNLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELECEK HER TÜRLÜ DAVANIN, DAVA SEBEBİNDEN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDE YARGIYA İNTİKAL ETTİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE, YARGIYA İNTİKAL ETTİRME HAKKI KALICI OLARAK ORTADAN KALKACAKTIR.