KADIN

6.250 kez izlendi
5 / 0 - 0 Oy
Gönder Sitene Ekle
İşçinin hak kazandığı kıdem tazminatına ilişkin kanun maddesi, yeni kanunda yer verilmemişken, eski kanunla alakalı husus hala mevzuatta uygulanmaya devam etmektedir.

İşçinin bu kıdem tazminatını alabilmesi için üç farklı şekilde iş yerinden ayrılması gerekmektedir. Birinci hal, işçinin kendi rızasıyla ve haklı nedenlerle işten ayrılmasıdır. İkinci hal, işveren tarafından haksız nedenlerle işe son verilmesidir. Üçüncü hal ise, kanunda yazan istifa sebeplerinden dolayı işçinin işten ayrılmasıdır.

Örneğin SGK primleri eksik yatırılan işçi, bu durumu gerekçe göstererek iş yerinden ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca işveren tarafından tehdit veya taciz edilen, hakarete uğrayan bir kişi bu gerekçelerle iş akdini feshederek kıdem tazminatına hak kazanır.

İşveren tarafından haksız feshe örnek olarak, işçinin iş akdinin sendikal nedenlerle feshedilmesi gösterilebilir. İşçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Üçüncü hal ise işçinin haklı istifasıdır. Bu haklı istifaya örnek olarak, işçinin askere gitmesi, kadın işçinin evlilikten itibaren bir yıl içerisinde işverene yazılı başvurarak iş akdini feshetmesi veya emeklilik hali örnek gösterilebilir. Bu haller varsa, işçi istifa halinde de kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Yorumlar