KADIN

İstifa eden bir kişi kıdem tazminatı alabilir mi?

Halil İbrahim Çelik Halil İbrahim Çelik Avukat
7.795 kez izlendi
5 / 0 - 0 Oy
Gönder Sitene Ekle
Bir işçinin hangi şartlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı kanunda açıkça gösterilmiştir. Kanunda belirtilene göre, işçi üç farklı şekilde istifa ederse veya iş akdine son verilirse kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İşçinin kendi rızası ile haklı nedenlerle iş akdini feshetmesi, işverenin haksız nedenle iş akdini feshetmesi, üçüncü durum ise kanunda yazılı istifa şekillerinin gerçekleşmesidir.

Bu istifa şekillerinden ilki emeklilik, ikincisi işçinin askere gitmesi, üçüncüsü ise kadın işçinin evlenmesi halidir. Bunlar dışındaki sebepler gerekçe oluşturmamaktadır. Görüleceği üzere, normal şartlardaki bir istifa, kanun açısından kıdem tazminatı kazanma gerekçesi oluşturmaz. Ancak burada istifanın maiyeti önem arz etmektedir. Eğer işveren işçiye baskı uygularsa ve bu baskı neticesinde işçi istifa ederse, bu nedenle işverenin haksız nedenle feshi söz konusu olur ve işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlü kılınabilir.

Yorumlar