KADIN

4.826 kez izlendi
5 / 0 - 0 Oy
Gönder Sitene Ekle
Çocuk ve ergende, zihinsel işleme süreçlerinin altında, çok farklı alanlar yer almaktadır.

Bunlardan bir tanesi, dikkat ve öğrenme becerilerini içeren bir zihinsel işleme sürecidir. Çocuğun dille ilgili sözel, görsel, uzamsal becerileri, motor hareketleri düzenleme ve sıralayabilme, hafıza becerileri, öğrenme süreçlerine dahil olabilme becerileri gibi farklı becerileri içerir.

Bir çocuk, çevresel uyaranların yoğun olduğu baskı yaratan ortamlarda bile, odaklanabilme, öğrenebilme ve dikkatini yöneltme becerilerine sahiptir. Öğrenme süreçlerine sağlıklı bir şekilde dahil olabilir. Ama bu becerileri gelişmemişse, çocuk öğrenmeyi tam olarak gerçekleştiremez ve parçalı bir şekilde öğrenmeye dahil olabilir. Dikkati çok çabuk bir şekilde farklı yönlere kayabilir. Bu da zihinsel işleme süreçlerini olumsuz etkiler.

Çocukta ilişki ve yakınlık kurma becerileri, zaten doğuştan geliştirilebilen ve ilerletilen bir beceridir. Bu alanda bir sıkıntı olduğu zaman, çocuğun çevresinden uzak, kayıtsız, kendi içine dönük ve yalıtılmış bir tavrı olduğunu, sosyal ilişkilerde derin bir ilişki kuramadığı görülmektedir.

İç yaşam kalitesinde, çocuğun özgüven ve özdeğer kavramlarına odaklanılabilir. Çocuğun normalde canlı, hareketli, kendini belli eden ve sosyal ortamda ilişkilerini kurmasını sağlayan belirgin bir özdeğer geliştirmesi beklenir. Ama bu değerler geliştirilmemişse, çocuğun etrafıyla ilişkisinde daha yüzeysel bir görüntü sergilenir.

Sağlıklı bir çocuk, kendi duygularını tanımlama, değerlendirme ve karşı tarafa aktarabilme becerisine sahiptir. Karşı taraftan gelen mesajları doğru okuyabilir. Buna göre bir çocuk yakınlığı uzaklıktan ayırabilir. Bu beceri gelişmemişse, çocuk karşı taraftan gelen mesajları yanlış değerlendirip, tepkisel bir davranışa girebilir.

Çocuğun aynı zamanda savunma becerileri de belirli bir yaşta gelişmeye başlar. Alaya alma ya da olayın olumlu tarafına bakma gibi beceriler gündeme gelmektedir. Eğer bu beceriler gelişmemişse daha kolay tepki veren bir savunma biçimi görülebilir.

Çocuk iç temsil oluşturduğunda, kendisi ve kendisi dışındaki bireyler arasındaki farkı ayırabilir. Gerçeği gerçek dışından ayırabilir.

Çocuğun ayrıca kendini izleme becerisi de bulunur. Çocuk bir olayı yaşarken, bunu üçüncü bir gözle izler gibi değerlendirebilir, ona göre düzenleyebilir. Bunun dışında ahlaki değerlerin oluşmasında etkili olan ideallerin oluşturulması süreci sağlıklı gelişirse, çevresel etkilerin de katkısıyla etik değerlerini geliştirebilir. Ama bu idealler gelişmemişse, suçluluğun hakim olduğu bir tepki biçimi görülebilir.

Yorumlar